Tesin hallinnoima KRR IV keräsi 165 miljoonaa euroa suomalaisyritysten kasvurahoitusta vahvistamaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesi sekä Keva, Valtion Eläkerahasto, Ilmarinen, Elo ja LähiTapiola ovat perustaneet Kasvurahastojen Rahasto IV Ky:n (KRR IV) jatkamaan aiempien KRR-rahastojen menestyksekästä sijoitustoimintaa. KRR IV sijoittaa edeltäjiensä tavoin kotimaisiin alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin. Rahaston pääoma on 165 miljoonaa euroa ja sen on tarkoitus vuosien 2020−2025 aikana sijoittaa 10−14 kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon.

KRR toimii Tesin ohella kotimaisissa pääomasijoitusrahastoissa ankkurisijoittajana, jolloin sijoitukset katalysoivat moninkertaisen määrän yksityistä pääomaa rahastoihin. KRR IV:n yksittäisen sijoituksen koko on 5−30 miljoonaa euroa ja osuus yksittäisen kohderahaston sijoitussitoumuksista enintään 40 %.

KRR sijoittaa rahastoihin, joita hallinnoivilla sijoitusammattilaisilla on parhaat edellytykset osaamisensa, kokemuksensa ja verkostojensa kautta kasvattaa ja kansainvälistää suomalaisia yrityksiä. Kohderahastojen hallinnoijilta edellytetään vastuullista toimintaa ja vastuullisen sijoituspolitiikan noudattamista sijoitusprosessissaan ja hallinnointityössään.

”Suomalaiset kasvuyritykset ovat keränneet viime vuosina ennätysmäärän pääomaa niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä sijoittajilta. Suuremmat kasvurahoituskierrokset mahdollistavat yrityksille myös aiempaa mittavammat kasvuloikat. Olemme tukeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana KRR-konseptin kautta kymmenien uusien pääomasijoitusrahastojen syntymistä ja skaalautumista. Samalla suomalaiset eläke- ja vakuutusyhtiöt osallistuvat yhteiskunnallisesti merkittävien kasvuyritysten rahoittamiseen ja saavat myös todistetusti vastuullista tuottoa”, sanoo Matias Kaila, Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja.

Sijoituksia jo yli 220 suomalaisessa yrityksessä

KRR I, KRR II ja KRR III ovat tähän mennessä sijoittaneet yhteensä 30 suomalaiseen alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoon. KRR:n kohderahastot sijoittivat vuosina 2009−2018 yhteensä 227 yritykseen, joista suomalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19 000.

KRR syntyi vuonna 2008 kahteen tarpeeseen: suomalaisen instituutiosijoittajan tarpeeseen saada sijoituskohteikseen kotimaisia pääomasijoitusrahastoja kustannus- ja resurssitehokkaasti, sekä kotimaisten rahastojen tarpeeseen saada kotimaisia instituutioita sijoittajiksi ja näin mahdollistaa rahastojen syntyminen riittävän kokoisina kohdeyritysmarkkinan tarpeisiin.

KRR:n merkitys on ollut markkinalle ratkaisevan tärkeä toiminnan aloittamisesta alkaen. Julkisilta rahoittajilta tulee suoraan 33 % kotimaisten venture capital -rahastojen pääomista, minkä lisäksi KRR:n osuus näissä rahastoissa on 15 %.

KRR on toimintansa aikana sijoittanut noin joka neljänteen rahastoon sen hankevirrasta. Hankevirran odotetaan kasvavan entisestään, mikä mahdollistaa laadukkaan, tasapainoisen ja hajautetun salkun muodostamisen. Monet KRR:n kohderahastojen hallinnointiyhtiöt ovat onnistuneet vakiinnuttamaan asemansa markkinassa. Näiden rahastojen kohdeyhtiöt muodostavat merkittävän joukon suomalaisesta start-up– ja pk-yrityskentästä.

Vastuullista tuottoa

KRR edellyttää kohderahastoilta tuottojen ohella vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa. KRR I, II ja III ovat sijoituskausiensa eri vaiheissa, mutta kokonaisuudessaan rahastot ovat tähän mennessä tuottaneet sijoittajilleen noin 11 % vuodessa (IRR) realisoitunut ja realisoitumaton tuotto huomioon ottaen.

KRR edellyttää rahastoilta vahvistettua vastuullisen sijoittamisen politiikkaa sekä henkilöstön kouluttamista ja sitouttamista aiheeseen. Lähtökohtana on riskienhallinnan lisäksi mahdollisuus liiketoiminnan arvon kasvattamiseen.

Lue lisää

Lisätietoja:

Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset, Tesi
matias.kaila@tesi.fi, +358 40 720 1324

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,2 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | www.dtg.tesi.fi | @TesiFII