Tesin selvitys hallitusten kokoonpanoista: Suomalaisyritysten hallitusjäsenen prototyyppi on yhä 50-vuotias suomalainen mies

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten yritysten hallitusjäsenistä 69 % ja hallituksen puheenjohtajista 85 % on miehiä. Hallitusjäsenien keskimääräinen ikä on 50-vuotta ja 95 % heistä on Suomen kansalaisia.

”Tesin tehtävänä on suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen sekä pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen. Tästä lähtökohdasta kiinnostava kysymys on, millaisilla kokoonpanoilla yritysten hallitukset toimivat ja millainen hallitus voi kokoonpanonsa puolesta parhaiten edistää uusiutumista ja kasvua”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

Sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut 20 vuodessa merkittävää muutosta

Suomalaisten yritysten hallitusjäsenistä 31 % ja hallitusten puheenjohtajista 15 % on naisia. Naisten osuus hallitusjäsenistä on säilynyt koko 2000-luvun 30 prosentin tuntumassa. Eniten naisia on hallitusjäseninä mikroyrityksissä (33 %), julkisissa large cap -yrityksissä (32 %) ja toimialoista terveys- ja sosiaalipalveluissa (49 %). Pääomasijoitetuissa yrityksissä naisten osuus on vain 16 %.

Ikä vaikuttaa hallitukseen valituksi tulemiseen

Suomalaisten yritysten hallitusjäsenien keskimääräinen ikä on 50 vuotta ja hallitusten puheenjohtajien keski-ikä 53 vuotta. Hallitusjäsenistä alle 40-vuotiaita on 24 % ja yli 60-vuotiaita 23 %. Pääomasijoitetuissa yrityksissä keski-ikä 48 vuotta.

Kansainvälisten hallitusjäsenien määrä on pieni, mutta kasvava

Suomalaisten yritysten hallitusjäsenistä 5 % on kotoisin Suomen ulkopuolelta, ja heistä suurin osa on virolaisia ja ruotsalaisia. Kansainvälisten hallitusjäsenien osuus uusista hallitusjäsenistä on kasvanut 2000-luvulla prosentista 9,5 prosenttiin. Kehitystä on ajanut erityisesti isompien yritysten kv-hallitusjäsenten osuuden kasvu. Pääomasijoitetuissa yrityksissä kansainvälisiä hallitusjäseniä 16 %.

Hallitusjäsenyyden kesto vaihtelee yritystyypeittäin

Suomalaisten yritysten hallitusjäsenyyden kesto on keskimäärin 10 vuotta. Julkisten yhtiöiden hallitusjäsenyyksien keskimääräinen kesto 5,6 vuotta ja yksityisyhtiöitä lyhyempikestoinen kaikissa yrityskokoluokissa. Pääomasijoitetuissa yrityksissä hallitusjäsenyyden keskimääräinen kesto on 5,5 vuotta.

 

Tesi selvitti maaliskuussa 2022 suomalaisen yritysten hallitusten koostumuksia sukupuolen, kansallisuuden, iän ja hallitusjäsenyyden keston osalta. Tutkimukseen otettiin mukaan vähintään viisi henkilöä työllistävät yritykset. Suomalaiset tytäryhtiöt ja ulkomaisesti omistetut Suomessa toimivat yhtiöt on jätetty pois otoksesta. Tutkimus kattaa noin 42 000 yhtiötä ja 102 000 hallituksen jäsentä.

Katso lisää tutkimuksen yhteenvedosta

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Jan Sasse, Tesi, jan.sasse@tesi.fi, 040 861 9151
CDO Henri Hakamo, Tesi, henri.hakamo@tesi.fi, 040 503 4221 (tutkimusdata)
viestintäjohtaja Susanna Aaltonen, susanna.aaltonen@tesi.fi, 040 593 4221

Jan Sassen kuva
Henri Hakamon kuva

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII