Injeq – äly ohjaa neulaa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomalainen terveysteknologia tekee uutta nousua ja kiinnostaa sijoittajia enenevissä määrin, kuten Tesin sijoitusjohtaja Joni Karsikas pohtii omassa blogikirjoituksessaan joulukuulta 2021. Injeq, vuonna 2010 perustettu tamperelainen terveysteknologiastartup, on yksi sektorin positiivista trendiä seuraavista yrityksistä.

Yksinkertaisesti yhtiö kehittää älyn ohjaamaa neulaa. Erityisesti lasten syöpähoitoihin tarkoitetun neulan teknologia ilmoittaa, milloin kärki osuu oikeaan kohtaan näytettä ottaessa. Toisin sanoen näytteenotto esimerkiksi selkäytimestä helpottuu ja tulee turvallisemmaksi. Siten myös kudosvaurioiden riski pienenee, ja hoitotulokset paranevat.

Tällä hetkellä 16 henkeä työllistävä yhtiö sai älyneularatkaisulleen joulukuussa 2021 myös CE-merkinnän eli eurooppalaisen myyntiluvan pitkän työn tuloksena, luonnostaan konservatiivisella ja säännellyllä alalla. Myyntiluvan saamisen jälkeen yhtiö onkin solminut jakelusopimukset sekä Euroopan suurimpaan markkinaan Saksaan että Pohjoismaihin, kattaen Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinat. Yhtiö aikoo myös kehittää teknologiaansa näytteenottoon aikuisilta.

”Injeq on Finnveralta Tesille syksyllä 2021 siirtyneen EAKR Aloitusrahasto I:n vanhimpia yrityksiä. Olikin mahtava todistaa yrityksen vahvan osaamisen tulevan tunnustetuksi myyntiluvalla Eurooppaan, mikä mahdollistaa myös loikan seuraavaan kasvuvaiheeseen – nyt Tesin osaavan omistajuuden tukemana”, toteaa Kalle Åström, EAKR-portfoliomanageri Tesillä. Lue lisää viime syksyisestä järjestelystä tiedotteestamme.

Yhtiö havainnollistaa erinomaisesti Tesin viidestä vaikuttavuusteemasta erityisesti Terveys ja hyvinvointi -teemaa. Lue alta lisää.

Tesin viisi vaikuttavuusteemaa

Tesi pyrkii kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Yksi väylä näitä tavoitteisiin on valitsemamme viisi vaikuttavuusteemaa, joiden pohjalta sijoittamalla edistämme YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteita. Näiden teemojen puitteissa tuemme ja rohkaisemme yrityksiä ratkaisemaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita:

  • Kestävä tuotanto ja resurssitehokkuus
  • Kestävä kulutus ja kaupungit
  • Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Oppiminen ja yhdenvertaisuus

Voit lukea lisää Tesin kestävyystä täältä.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,1 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII