Kuinka sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin kuin institutionaaliset sijoittajat?

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pia Santavirta

Toimitusjohtaja

Työeläkeyhtiöt ovat tehneet viime vuosina miljardeja euroja pääomasijoituksillaan.

Pääomasijoituksilla tarkoitetaan sijoituksia listaamattomiin startup- ja kasvuyrityksiin ja rahastosijoituksia pääomasijoittajien hallinnoimiin pääomasijoitusrahastoihin. Kyse on työeläkeyhtiöiden yhdestä tuottoisimmasta omaisuusluokasta niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Tämä on huomattu muuallakin. Siksi kiinnostus pääomasijoituksia kohtaan kasvaa myös muiden sijoittajien piirissä.

Suomalaisten pääomasijoitusrahastojen sijoituksista noin 30 prosenttia on työeläkeyhtiöiltä. Lisäksi esimerkiksi perheiden sijoitusyhtiöt eli family officet, yleishyödylliset säätiöt ja suuryritysten sijoitusyhtiöt sijoittavat pääomasijoitusrahastoihin. Yksityishenkilöiden osuus pääomasijoitusrahastoissa on vain noin 1–4 prosenttia. Pääomasijoitusrahastot on siten mielletty pitkään yksinomaan suurien institutionaalisten sijoittajien omaisuusluokaksi, mutta nyt tämä suuntaus on muuttumassa. Yhä useampi haluaa mukaan omaisuusluokan historiallisten tuottojen ylitettyä listatun markkinan tuoton.

Suomessa on ollut pitkään pula rahastosijoittajista, jotka voisivat sijoittaa 2-10 miljoonaa euroa pääomasijoitusrahastoihin työeläkeyhtiöiden suurempien sijoituspanosten rinnalla. Onnistuneiden yritystarinoiden myötä Suomeen on kuitenkin syntymässä pikkuhiljaa uusi sijoittajaryhmä. Yritystoiminnalla vaurastunut uusi sijoittajasukupolvi haluaa sijoittaa varallisuuttaan takaisin Suomeen. Tässä sijoittaminen pääomasijoitusrahastoihin on ollut oiva keino. Rahaston kautta pääomat hajaantuvat useisiin startup- ja kasvuyrityksiin. Lisäksi yritysten kasvusuunnitelmien toteutuksen perään katsovat osaavat omistajat eli pääomasijoitusrahastoja hallinnoivat pääomasijoittajat.

Myös family officet ovat kääntämässä katseitaan pääomasijoitusrahastoihin sijoitusvaihtoehtojen laventamiseksi. Erityisesti sijoituspäätöksiä nyt tekevät nuoremmat sijoittajat haluavat sijoittaa perheen pääomia yrityksiin, joilla vastuullisuus ja kestävyystekijät ovat osa ydinliiketoimintaa. Listaamattomassa markkinassa sijoitustoiminnan ulkoistaminen pääomasijoitusalan ammattilaisille on usein koettu olevan helpompaa. Näin ollen pääomasijoitusrahastoihin on sijoitettu suorien startup- ja kasvuyrityssijoitusten sijaan.

Myös yksityishenkilöille on nykyisin hyvin tarjolla keinoja sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin. Suomalaiset varainhoitajat, pankit ja vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkailleen siihen erilaisia sijoitustuotteita. Vaikka nämä sijoitustuotteet suuntautuvat usein kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin, markkinoilla on muutamia varainhoitajia, jotka tarjoavat valikoimassaan mahdollisuuksia sijoittaa myös suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin. Ei pidä unohtaa myöskään vaihtoehtoa sijoittaa suomalaisiin pörssilistattuihin pääomasijoitusrahastoihin.

Pääomasijoitusrahastoilla on tyypillisesti viiden vuoden sijoituskausi, jonka aikana rahastot tekevät sijoituksia uusiin yhtiöihin. Sijoituksen jälkeen kohdeyhtiöitä kehitetään, niihin tehdään jatkosijoituksia (erityisesti venture capital -sijoitusluokassa), ja kohdeyhtiöistä irtaudutaan. Tavoiteaika rahaston perustamisesta viimeisestä kohdeyhtiöstä irtautumiseen on 10–12 vuotta, mutta usein siinä kestää pidempäänkin. Konkreettista, kohdeyritysten kehitykseen perustuvaa tuottokehitystä on tyypillisesti nähtävissä noin viiden vuoden kohdalla. Tällöin rahastojen ensimmäiset sijoitukset ovat olleet jo jonkin aikaa salkussa. Rahastot eivät myöskään tee enää sijoituksia uusiin kohdeyrityksiin, jotka tyypillisesti arvostetaan hankintahintaan ensimmäiset 1–2 vuotta.

Toimintalogiikan vuoksi pääomasijoitusrahastojen tuotot alkavat kertyä vasta useamman vuoden jälkeen. Pääomien palautus tuottoineen rahastosijoittajille vaihtelee siis tapauskohtaisesti muutamasta vuodesta tyypillisesti useampaan vuoteen. Rahastojen lopullisten realisoitujen tuottojen toteutuminen kestää kuitenkin jopa yli kymmenen vuotta.

Tesin viimeisin tuottotutkimus paljastaa, että jos rahastosijoittaja olisi sijoittanut finanssikriisin jälkeen 2009–2015 portfoliomallilla useampaan suomalaiseen venture capital -pääomasijoitusrahastoon, rahastojen vuotuinen tuotto olisi ollut 25 prosenttia (IRR). Rahastot ovat myös palauttaneet sijoittajille varoja ennätystahtia suhteessa eurooppalaiseen vertailuryhmään. Suomeen on perustettu viime vuosina yli 15 uutta aikaisen vaiheen venture capital -rahastoa, jotka sijoittavat startup-yrityksiin. Näiden rahastojen toinen tai kolmas varainkeruukierros voi olla se hetki, kun uudet rahastosijoittajat pääsevät mukaan. Tässä kohdin rahastoilla on jo olemassa myös rahastokohtaisia tuottotilastoja, mikä helpottaa sijoittajia sijoituskohteiden valinnassa. Toisaalta kansainväliset tutkimukset osoittavat myös, että joskus parhaimmat tuotot tulevat nimenomaan uusien rahastojen toiminnasta.

Rahastosijoittajat voivat sijoittaa myös niin sanottuihin growth- ja buy out -rahastoihin, jotka sijoittavat vakiintuneisiin, kasvuhalukkaisiin yrityksiin. Näillä yrityksillä on jo selvää näyttöä useiden miljoonien liikevaihdosta ja tavoitteena voi olla sen kasvattaminen yli sataan miljoonan euroon tai vaikkapa pörssilistautuminen. Tähän listaamattomien yritysten kasvumarkkinaan haluavat mukaan myös rahastosijoittajat. Tesin tuottotilastojen mukaan vuosina 2009–2015 perustetut buyout-rahastot ovat tuottaneet sijoittajille 17 prosenttia vuotuista tuottoa ja jatkaneet tasaista tahtiaan myös pääomien ja tuottojen palautuksissa.

Pääomasijoittajat ovat aktiivisia omistajia, joiden omistuksessa on noin 600 kohdeyritystä, joissa työskentelee yli 70 000 työntekijää. Jokainen kasvuyrityssijoitus merkitsee uuden kasvutarinan rakentamista. Samalla menestystarinoiden kautta Suomeen syntyy lisää uusia työpaikkoja, verotuloja ja vaurautta.

- Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja

Sijoittamisessa pääomasijoitusrahastoihin kannattaa pitää mielessä hajautus, kuten kaikessa muussakin sijoittamisessa, ja myös ajallinen hajautus. Kokonaissijoitusvarallisuudestaan ammattimaiset sijoittajat kanavoivat pääomasijoituksiin tyypillisesti enintään 10–30 prosenttia. Pääomasijoitusrahastoihin pääsee mukaan yleensä alkaen 100 000 euron panostuksella.

Pääomasijoittamisella on mahdollisuus päästä käsiksi hyviin tuottoihin työeläkeyhtiöiden tapaan. Samalla tulee kuitenkin myös vaikutettua kotimaisten startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saatavuuteen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Pääomasijoittajat ovat aktiivisia omistajia, joiden omistuksessa on noin 600 kohdeyritystä, joissa työskentelee yli 70 000 työntekijää. Jokainen kasvuyrityssijoitus merkitsee uuden kasvutarinan rakentamista. Samalla menestystarinoiden kautta Suomeen syntyy lisää uusia työpaikkoja, verotuloja ja vaurautta.

Tesin tavoitteena on vahvistaa tätä kehityskulkua tekemällä rahastosijoituksia yhdessä muiden kotimaisten ja ulkomaisten rahastosijoittajien kanssa. Lopputuloksena meillä on kasvava ja kansainvälistyvä kasvuyritysten joukko, mikä tuo lisää vaurautta ja hyvinvointia Suomeen aivan kaikille suomalaisille. On hyvä muistaa myös, että työeläkeyhtiöiden hyvät sijoitustuotot koituvat myös kaikkien eläkkeensaajien hyväksi. Tässä sijoitustoiminnassa on siten onnistuessaan monta voittajaa.

Alkuperäinen asiantuntija-artikkeli on ilmestynyt Viisas raha -aikakauslehden numerossa 1/2023. Pääset ostamaan tilauksen tai irtonumeron tästä.


Tesi 
haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter LinkedIn Uutiskirje