Monimuotoiset pääomasijoittajat sijoittavat monipuolisemmin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Pia Santavirta

Toimitusjohtaja

Euroopassa ja muualla maailmalla on tehty lukuisia tutkimuksia siitä, miten kaikesta pääomasijoittajien sijoitusvarallisuudesta vain alle 2 % menee naisten perustamille startup-yrityksille. Pääomasijoittajat ovat myös tyypillisesti miehiä, ja sijoitustiimien monimuotoisuus on yleisesti heikkoa. Miltä pääomasijoittajien sijoitustiimit Suomessa, tunnetussa tasa-arvon maassa, sitten näyttävät?

Suomessa töitä pääomasijoitusalan monimuotoisuuden edistämisen eteen on tehty jo useita vuosia. Tesin tuoreen monimuotoisuuskatsauksen mukaan naisten määrä pääomasijoitusalan sijoitustiimeissä on tuplaantunut viimeisen neljän vuoden aikana. Sijoitustiimeissä naisia on tällä hetkellä reilu viidesosa, ja manageritasolla jo huikeat 42 %.

Myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet hyvät roolimallit, startup- ja kasvuyritysten nousu valtakunnan mediaan sekä harjoittelupaikkojen määrän kasvu alalla. Pääomasijoitusala on uramahdollisuuksien kannalta erittäin kiinnostava vaihtoehto. Monia houkuttaa mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden yritysten kehitykseen useilla nousevilla aloilla ruokateknologiasta vihreän siirtymän ratkaisuihin ja terveysteknologiaan. Lisäksi pääomasijoitusrahastoihin sijoittavien tahojen vaatimukset ovat saaneet rahastoja hallinnoivia yhtiöitä kehittämään omaa ja markkinan monimuotoisuutta.

Todellinen vaikutusvalta sijoituspäätöksiin alkaa kuitenkin vasta osakkaana. Pääomasijoitusalalla naisia on päätynyt osakkaaksi vain 13 %, ja startup-sijoituksia tekevissä venture capital -rahastoissa naisosakkaita on vähiten toimialalla, vain 10 %. Työtä on siis edelleen tehtävänä, jotta sijoituspäätöksistä vastaisivat tosiasiassa vahvemmin myös naiset.

Monimuotoisuutta sijoitustiimeihin tuovat myös monet muut tekijät kuin vain sukupuoli. Ikäjakauma, koulutustaustat ja urapolut vaikuttavat siihen, millaisten lasien läpi sijoituspäätöksiä tehdään pääomasijoitustiimeissä. Startup-sijoituksia tekevät sijoitustiimit ovat koulutus- ja urataustaa tarkasteltaessa muuhun pääomasijoitusalaan verrattuna monimuotoisempia ja kansainvälisempiä.

Kun pääomasijoitustiimien monimuotoisuus kehittyy, tapahtuu muutoksia myös siinä, minkälaiset yritykset ja yrittäjät saavat rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

- Pia Santavirta

Kun pääomasijoitustiimien monimuotoisuus kehittyy, tapahtuu muutoksia myös siinä, minkälaiset yritykset ja yrittäjät saavat rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhteiskunnan kannalta suuria etuja saavutettaisiin, mikäli naiset perustaisivat aktiivisemmin startup- ja kasvuyrityksiä sekä ryhtyisivät pääomasijoittajiksi. Siten Suomeen saataisiin uutta varallisuutta, joka usein kiertää uusina sijoituksina takaisin startup- ja kasvuyrityksiin sekä pääomasijoitusrahastoihin.

Kun sekä vaurastuneiden joukko että siten sijoittajakunta kasvavat, myös muille yrityksille syntyy lisää kasvun mahdollisuuksia. Positiivista kehitystä on vahvistettava kaikin keinoin, jotta saamme valjastettua käyttöön kaiken sen potentiaalin, mitä meillä Suomessa on. Monimuotoisuuden lisääminen pääomasijoitusalalla ja kasvuyrityksissä onkin siis yksi erinomainen ja tärkeä keino vahvistaa kehitystä.

Alkuperäinen kolumni on ilmestynyt Viisas raha -aikakauslehden numerossa 2/2023. Pääset ostamaan tilauksen tai irtonumeron tästä.

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter LinkedIn Uutiskirje