Monimuotoisuuskin on monimuotoista

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Monimuotoisuus pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiöiden sijoitustiimeissä on parantunut viime vuosina, mutta paljon on vielä tehtävänä. Mutta miksi monimuotoisuutta tulisi edes seurata?

Tuore selvityksemme pääomasijoitusalan sijoitustiimien monimuotoisuudesta kertoo, että naisten määrä tiimeissä on kaksinkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana, että suurin osa tiimeissä työskentelevistä on koulutukseltaan kauppatieteilijä tai insinööri, ja että ikäjakauma tiimeissä on melko tasainen. Mutta mitä näiden asioiden tarkastelulla oikein tavoitellaan?

Keskustelut monimuotoisuudesta keskittyvät usein vahvasti miesten ja naisten välisen sukupuolijakauman tarkasteluun. Vaikka naisten määrän kasvattaminen pääomasijoitus- ja muilla miesvaltaisilla aloilla on tärkeää lukuisista eri syistä, aidosti monimuotoisia tiimejä ei kuitenkaan synny keskittymällä rekrytoinnissa vain naisten osuuteen. Etenkin, jos nämä naiset muuten ovat täysin samanlaisia taustaltaan, kuin tiimeissä jo työskentelevät miehet.

Tasainen sukupuolijakauma, laaja ikähaarukka tai koulutustaustojen moninaisuus tiimeissä ei mikään yksinään ole tae todellisesta monimuotoisuudesta.

- Jens Färm

Monimuotoisuuden kattotermin alle lukeutuu tietenkin useita muitakin muuttujia kuin vain sukupuoli. Toiset ovat ulkoisesti helpommin havaittavia, toiset taas harvemmin näkyvät päällepäin. Sukupuolen, iän ja koulutustaustan kaltaisten muuttujien tarkastelu viitekehyksessä, jossa niitä itsessään pidetään päämäärinä, on kuitenkin melko triviaalia. Tasainen sukupuolijakauma, laaja ikähaarukka tai koulutustaustojen moninaisuus tiimeissä ei mikään yksinään ole tae todellisesta monimuotoisuudesta. Ne ovat pelkästään keinoja, joilla toivomme saavuttavamme mielissämme siintävän todellisen päämäärän, ajattelun monimuotoisuuden.

Kun teemme Tesillä rahastosijoituksia, tiimiarvioinnilla on iso merkitys sijoituspäätöksessämme. Sijoitusstrategian sekä markkina– ja ympäristötekijöiden lisäksi arvioimme tarkasti rahastoa hallinnoivaa tiimiä ja sen monimuotoisuutta sekä sitä, miten tiimi aikoo monimuotoisuutta kehittää tulevaisuudessa. Näemme, että monimuotoiset tiimit ennen kaikkea ajattelevat monimuotoisemmin ja laajemmin, mikä taas luo heille sellaista kilpailuetua, jota on hyvin vaikea kopioida. Ja voin luvata, että emme ole ainoa taho, joka näkee asian näin.

Varmistetaan siis, että tiimeistämme löytyy, ja sinne palkataan, ennen kaikkea sitä todellista monimuotoisuutta – ajattelun monimuotoisuutta. Kiinnitetään jatkossakin huomiota sukupuoli-, ikä- ja koulutustaustajakaumaan sekä muihin vastaaviin muuttujiin, mutta kohdellaan niin vain välineinä matkalla kohti todellista päämääräämme.

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter LinkedIn Uutiskirje