Innovestor Life Science – Terveystieteiden huippututkimuksesta vientituotteita

Innovestor Life Science on uusi kotimainen aikaisen vaiheen pääomarahasto, joka sijoittaa terveystieteiden innovaatioihin ja auttaa niiden kaupallistamisessa kansainvälisille markkinoille.

Miksi?

Suomen yliopistoissa tehdään maailman huipputason lääke- ja terveystieteellistä tutkimusta. Suomesta on kuitenkin puuttunut terveystieteisiin keskittynyt kotimainen aikaisen vaiheen pääomarahasto, joka osaamisellaan auttaa kaupallistamaan terveystieteiden innovaatioita. Tähän tarpeeseen Innovestor perusti Life Science -rahaston.

Innovestor Life Science sijoittaa pohjoismaisiin terveysalan startupeihin teemalla ”life-saving science”. Rahaston sijoitusten painopiste on startupeissa, jotka kehittävät ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Erityisesti rahastoa kiinnostaa digitaalisen terveyden hankkeet sekä varhaisen vaiheen lääkekehitys.

Mitä ja miten?

Innovestor Life Science tuo sijoittamiinsa yrityksiin pääoman lisäksi kovan luokan osaamista. Rahaston perustajat ja asiantuntijat ovat kokeneita terveysalan kasvuyrityksissä toimineita ammattilaisia, jotka haluavat auttaa alkuvaiheen yrityksiä niin tiimien rakentamisessa, innovaatioiden kaupallistamisessa, verkostoitumisessa, jatkorahoituksen saamisessa kuin kansainvälistymisessä.

Terveysalan alkuvaiheen startupit tarvitsevat usein liiketoiminnallista ja kaupallista sparrausta – miten kaupallistaa yliopistoissa luotu huippuluokan lääketieteen innovaatio ja saada se lentoon maailmalla.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Vaikka Suomessa tehdään huippuluokan lääketieteellistä tutkimusta, niiden kaupallistaminen ja kansainvälistäminen on jäljessä muita Pohjoismaita. Lääketieteen kansainvälisissä vientituotteissa on Suomelle suuri mahdollisuus, ja sillä on onnistuessaan iso yhteiskunnallinen vaikutus.

Kansainvälistymisessä sparrailun lisäksi Innovestor tekee yhteistyötä maailman johtavien terveysalan rahastojen kanssa ja auttaa portfolioyrityksiään saamaan jatkorahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Tesin rooli rahastossa

Tesi ja sen hallinnoima Kasvurahastojen Rahasto (KRR IV) ovat Innovestor Life Science Fundin ankkurisijoittajia. Tesin tavoitteena on tuoda pääomasijoittajien markkinaan uusi kotimainen terveysalaan keskittynyt pääomarahasto tukemaan erityisesti yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtyjen terveystieteiden innovaatioiden kansainvälistä kaupallistamista.

Tesi sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, vähemmistösijoittajana, markkinaehtoisesti ja samoilla ehdoilla. Näin luodaan yhdessä uusia suomalaisia maailmalla menestyjiä.

Perustiedot

Vuonna 2022 perustettu Innovestor Life Science on aikaisen vaiheen terveystieteiden alan yrityksiin sijoittava 90 miljoonan euron erikoisrahasto, jonka ankkurisijoittajia Tesi ja sen hallinnoima Kasvurahastojen Rahasto (KRR IV) ovat. Toukokuuhun 2023 mennessä rahasto oli tehnyt sijoituksia kuuteen alkuvaiheen terveysalan kasvuyritykseen. Ankkurisijoituksen lisäksi Tesi on sparrannut Life Science -rahaston strategian kansainväliselle tasolle. Rahaston perustajajäseniä ovat Milla Koistinaho, neurobiologian dosentti ja sarjayrittäjä, Pekka Simula, terveysalan startup-veteraani, ja Petri Laine, Suomen kokeneimpia pääomasijoittajia.

Pääomasijoituksia terveysinnovaatioihin

“Tesi on ollut meille korvaamaton ankkurisijoittaja ja auttanut rakentamaan rahaston strategian kansainvälisesti uskottavaksi.”

- Pekka Simula, partneri, Innovestor Life Science