Haltian – sujuvamman työelämän ratkaisuja

Haltian ratkoo rakennukseen ja sen käyttöön liittyviä ongelmia tuomalla läpinäkyväksi sen, mitä kiinteistössä tapahtuu. Yrityksen jo kymmenen vuotta kehittämät IoT-ratkaisut (Internet-of-Things) ovat hybridityön myötä saavuttaneet suuren kysynnän maailmanlaajuisesti.

Miksi?

Hybridityöhön siirtyminen, työhyvinvoinnista huolehtiminen, energian kustannusnousu ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat esimerkkejä kehityssuunnista, joiden myötä rakennuksissa tapahtuva toiminta kaipaa entistä enemmän tehostamista, parantamista ja sujuvoittamista.

Vanhojen kiinteistöjen muutostyöt tehdään ilman tarkkaa tilannekuvaa, eikä uudisrakentamisessakaan ymmärretä kaikkia uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia. Toimistotiloja on vajaakäytöllä. Sairaaloissa henkilökunnan aika kuluu lääkäreiden ja laitteiden etsimiseen. Tyhjiä ja vajaakäytöllä olevia tiloja lämmitetään ja jäähdytetään turhaan. Dataan perustuvalle päätöksenteolle on selkeä tarve.

Mitä ja miten?

Haltian kehittää IoT-pohjaisia ratkaisuja, jotka auttavat optimoimaan tilankäyttöä tehokkuus- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi usealla toimialalla. Sensoreiden tuottama data parantaa energiatehokkuutta ohjaamalla lämmitystä ja ilmastointia sinne, missä ihmiset ovat. Hoitajilta vapautuu aikaa hoitotyöhön, ja toimistotyöntekijät löytävät sujuvasti vapaana olevat työpisteet, parkkipaikat, kollegat ja neuvotteluhuoneet.

Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu toteutuvat, kun päätökset perustuvat oikeaan tietoon. Resurssien kohdentaminen helpottuu. Tilojen käyttäjätyytyväisyys kohoaa, ihmisten sitoutuminen paranee, ja yrityksen tuloksentekokyky kehittyy.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Rakennusten tilankäytön haaste on maailmanlaajuinen, alati monimuotoistuva ongelma. Työskentelyn luonne on muuttunut niin paljon viimeisten vuosien aikana, että nykyistä rakennuskantaa ei ole ehditty saneerata riittävän nopeasti. Uudisrakentamisessakaan ei aina osata huomioida tämän päivän IoT:n tarjoamia mahdollisuuksia. Luotettaville, joustaville ja reaaliaikaiseen tietoon perustuville tilankäytön optimointiratkaisuille on tarve kaikkialla maailmassa.

Haltianin kehittämiä ratkaisuja käytetäänkin jo Tokiosta San Diegoon ja Kirkkoniemeltä Sydneyyn. Jatkossa kasvu tulee entistä voimakkaammin ulkomailta. Yrityksen tavoitteena on vankistaa jalansijaa erityisesti Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa orgaanista kasvua hakemalla.

Pääomasijoitusten merkitys

IoT-liiketoiminta edellyttää merkittäviä panostuksia tutkimus- ja kehitystyöhön, ratkaisujen kaupallistamiseen sekä globaaliin markkinointiin ja vientiin. Näihin kaikkiin yritys tarvitsee pääomasijoituksia. Lisäksi pääomasijoittajat tuovat uskottavuutta, kun yritys keskustelee kasvusta kansainvälisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Tesi on jo avannut oman verkostonsa kautta Haltianille yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.

Tesi sijoittaa suoraan kasvuyrityksiin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, vähemmistösijoittajana, markkinaehtoisesti ja samoilla ehdoilla. Pääomasijoittajana Tesin rooli on auttaa suomalaisia startupeja ja kasvuyrityksiä onnistumaan. Näin luodaan yhdessä uusia suomalaisia maailmalla menestyjiä.

Perustiedot

Haltianin perusti vuonna 2012 viisi aiemmin Nokialla tuotekehitystehtävissä työskennellyttä asiantuntijaa. Hyödyntäen Oulun alueen arvokasta tietotaitoa ja kyvykkyyttä tiimi kokosi ympärilleen joukon insinööri- ja asennusosaajia, ja Haltianin tarina pääsi toden teolla vauhtiin.

Tänä päivänä Haltian on maailmanlaajuisesti toimiva IoT-yritys, joka suunnittelee älykkäiden rakennusten digitaalisia kaksosia. Haltianin kehittämä teknologia-alusta mahdollistaa puolestaan IoT-ratkaisujen skaalautuvan kehitystyön, ja sen tarjoamat tuotekehityspalvelut auttavat yrityksiä viemään ideansa valmiiksi tuotteiksi. Haltian työllistää 145 henkilöä ympäri maailman.

Sujuvamman työelämän ratkaisuja

Tesin kaltaiset pääomasijoittajat ovat Haltianin onnistumisen kannalta suorastaan ratkaisevassa roolissa.”

- Pasi Leipälä, toimitusjohtaja, perustajajäsen

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje