3TS Capital Partners on kerännyt neljännen rahastonsa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomalainen pääomasijoitusyhtiö 3TS Capital Partners on sulkenut Fund IV -rahastonsa viimeisen kerran 111 miljoonan euron koossa (ensimmäinen sulkeminen vuonna 2021). Yhtiön aiemmat, kooltaan yhteensä yli 300 miljoonan euron rahastot ovat sijoittaneet yli 50 yritykseen ympäri Eurooppaa ja edistäneet eurooppalaisen innovaatio- ja teknologiaekosysteemin kehitystä.

Rahaston sijoittajina toimivat useat tunnetut institutionaaliset sijoittajat, kuten Euroopan investointirahasto (EIR), Erste Group Bank AG, Tesi, SZTA (Széchenyi Funds), sekä useat family officet ja teknologiayrittäjät.

Uusi rahasto keskittyy kasvaviin ohjelmisto-, teknologiapalvelu- ja verkkokauppasektorin yrityksiin ja osallistuu 5–20 miljoonan euron kokoisiin sijoituskierroksiin. Yhtiön edellisten rahastojen tapaan 3TS:n neljäs rahasto sijoittaa pääasiallisesti Keski- ja Itä-Eurooppaan, mutta myös Suomella tulee olemaan merkittävä rooli rahaston sijoitusstrategiassa.

3TS:llä on laaja ymmärrys ja pitkäaikainen kokemus itäisen Euroopan teknologia- ja kasvuyhtiöekosysteemistä, joka suomalaisten yhtiöiden käytössä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä moninaistaa suomalaisille kasvuyhtiöille tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia

Katso lisää:

Lisätietoja:
Matias Kaila, johtaja, rahastosijoitukset
+358 40 720 1324
matias.kaila@tesi.fi

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Uutiskirje