Edistysaskelia Tesin kasvihuonekaasupäästölaskennassa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Vuonna 2022 otimme edistysaskelia Tesin kasvihuonekaasupäästölaskennan suhteen, kun aloitimme hiilijalanjälkemme määrittämisen GHG-protokollan mukaisella laskentamenetelmällä. Laskenta vuoden 2022 hiilijalanjäljestämme on nyt valmistunut.

Olemme laskeneet omia kasvihuonekaasupäästöjämme jo vuodesta 2010 asti, mutta laskentamenetelmän muutoksen myötä päästölaskentamme tarkentui ja jäsentyi aiempaa selkeämmin. Laskennan tulokset eivät ole vertailtavissa edellisvuosien laskentoihin, sillä laskenta on toteutettu eri tavalla ja eri kasvihuonekaasupäästölähteet huomioiden.

Määritimme vuoden 2022 hiilijalanjälkemme päästöluokkien 1,2 ja 3 osalta laskennalla, pois lukien sijoitustemme kasvihuonekaasupäästöt, jotka arvioimme hyödyntämällä vaikuttavuusdataa tuottavan suomalaisen Upright Projectin mallinnusta. Toimintamme hiilijalanjälki ilman sijoitustemme päästöjä oli 769 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (tn CO2e) vuonna 2022. Tämä vastaa noin 77 suomalaisen keskimääräistä hiilijalanjälkeä vuodessa.*

Omasta toiminnastamme aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt (päästöluokat 1 ja 2) ovat melko vähäisiä. Suurimpia päästölähteitämme olivat päästöluokkaan 3 lukeutuvat ostetut palvelut ja liikematkustus. Yhdessä nämä kaksi päästölähdettä kattoivat 92 % päästöistämme.

Sijoitusten kasvihuonekaasupäästöjä arvioimme sekä suorien sijoitusten että rahastojen osalta hyödyntämällä Upright Projectin päästömallinnusta. Suorien sijoitusten päästöiksi arvioimme noin 32 000 tn CO2e (mallinnus kattaa 85 % kohdeyrityksistämme) ja rahastosijoitusten päästöiksi arvioimme noin 23 000 tn CO2e (mallinnus kattaa 56 % kohderahastojemme portfolioyrityksistä)**. Sijoitusten päästöt on jyvitetty omistusosuuksiemme mukaan.

”Olemme Tesillä sitoutuneet kestävyyden jatkuvaan kehittämiseen. Hiilijalanjälkemme laskenta antaa meille hyvän peruslähtökohdan kestävyyden edistämiseen sekä päästötehokkuuden parantamiseen niin omassa toiminnassamme kuin sijoituksissammekin,” kertoo seniorianalyytikko Selja Ryöppy kehitystiimistä.

Raportoimme oman toimintamme vastuullisuudesta vuonna 2022 sekä hiilijalanjälkemme laskennan tuloksista vielä tarkemmin maaliskuussa julkaistavan vuosikertomuksemme vuosikatsauksessa. Aiempien vuosien vuosikertomuksemme sekä vaikuttavuuskatsauksemme löydät täältä.

*Ympäristöministeriön ilmastovuosikertomus 2019
**Mallinnuksen kattavuudessa rajoitteita datan saatavuuden vuoksi

Lisätiedot:
Henri Hakamo, Chief Digital Officer, Tesi
+358 40 050 2721
henri.hakamo@tesi.fi

 

GHG-protokolla on maailmanlaajuisesti yleisin ja tunnetuin laskentaohje organisaation hiilijalanjäljen määrittämiseen ja raportointiin. Hiilijalanjäljen laskennassa saadaan selville organisaation merkittävimpien toimien ilmastovaikutus. Laskennassa eri kasvihuonekaasupäästöt yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e). Protokollassa päästöt on eritelty kolmeen eri luokkaan. Päästöluokat 1 ja 2 (eng. Scope 1 ja Scope 2) sisältävät organisaation oman toiminnan suorat ja ostoenergiaan liittyvät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Päästöluokka 3 (eng. Scope 3) käsittää arvoketjussa syntyvät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt.

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter | LinkedIn | Uutiskirje